ALINA

250280

נקה
שרשרת ALINA לא מותירה הרבה ברירות לקיץ הזה
נותנת מראה שזוף עשיר ויוקרתי.
תוכלו לקצר אותה שתהפוך לשרשרת כפולה.
כסף טהור עם זרקונים, יש יותר מתאים מזה?

ALINA

250280

נקה
שרשרת ALINA לא מותירה הרבה ברירות לקיץ הזה
נותנת מראה שזוף עשיר ויוקרתי.
תוכלו לקצר אותה שתהפוך לשרשרת כפולה.
כסף טהור עם זרקונים, יש יותר מתאים מזה?

YOU MAY ALSO LIKE