ISRAEL

220

נקה
שרשרת ISRAEL הינה השרשרת הראשונה שייצרנו.
חיפשנו את הייחודיות, את השילוב המלא והעשיר עם העדינות והרכות.
שרשרת כפולה המחוברת על ידי תליון ופנינה.

ISRAEL

220

נקה
שרשרת ISRAEL הינה השרשרת הראשונה שייצרנו.
חיפשנו את הייחודיות, את השילוב המלא והעשיר עם העדינות והרכות.
שרשרת כפולה המחוברת על ידי תליון ופנינה.

YOU MAY ALSO LIKE