USA

700

טבעת תאריך נוצרה תוך מחשבה על הזהות העצמית, על מי שאנחנו.
יציקה מאוד יוקרתית, הנוצרת באופי אישי בכל הזמנה.
הדמיה פרטית, לפי גודל האצבע והכל כדי להתאים את זה למי שאת .
כסף אמיתי 925 , ניתן לצפות בהב מיקרוני

USA

700

טבעת תאריך נוצרה תוך מחשבה על הזהות העצמית, על מי שאנחנו.
יציקה מאוד יוקרתית, הנוצרת באופי אישי בכל הזמנה.
הדמיה פרטית, לפי גודל האצבע והכל כדי להתאים את זה למי שאת .
כסף אמיתי 925 , ניתן לצפות בהב מיקרוני

YOU MAY ALSO LIKE