VILNA

199

נקה
טבעת VILNA עם לולאה מקדימה , פתוחה מאחורה ולכן מתאימה למידות יותר גדולות ויותר קטנות מהאפשרויות המצויינות למעלה,
טבעת המתאימה את עצמה לכל סוג של יד , בכל הגילאים.

VILNA

199

נקה
טבעת VILNA עם לולאה מקדימה , פתוחה מאחורה ולכן מתאימה למידות יותר גדולות ויותר קטנות מהאפשרויות המצויינות למעלה,
טבעת המתאימה את עצמה לכל סוג של יד , בכל הגילאים.

YOU MAY ALSO LIKE